Medicina muncii
15/03/2018
Cum prevenim incendiile in spatiile de cazare?
11/06/2018
Show all

Vizitatori in compania ta?

Pentru lucrătorii care desfășoară activități pe bază de contract de prestării servicii, Beneficiarul va dispune instruirea acestora privind activitățile specifice ale companiei, riscurile SSM în cadrul unității respective, dar și măsurile de prevenire și protecție în cadrul companiei. Instruirea lucrătorilor se va consemna în fișa de instruire colectivă.

Toate companiile ar trebui să fie familiarizate cu instruirea colectivă la locul de muncă.

În cazul vizitatorilor care vin în companie, situația este diferită. Pentru aceștia, angajatorul are datoria de a stabili în regulamentul intern durata instruirii SSM și regulile privind însoțirea vizitatorilor în unitate.

Vizitatorii care constituie reprezentanți ai autorităților statului cu atribuții de control vor trebui însosţiţi de către un reprezentant al companiei, fără a se întocmi fișa de instruire colectivă.

Persoana care se ocupă de instruirea SSM a vizitatorilor este, în general, desemnată de către angajator din cadrul angajaților companiei.