Prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)

Va oferim urmatoarele servicii pentru respectarea prevederilor Legii 307/2006, privind prevenirea si stingerea incendiilor prin incheierea unui contract de prestari servicii:
– Intocmirea si/sau actualizarea dosarului PSI;
– Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
– Efectuarea instructajului introductiv general;
– Completarea fiselor de instruire;
– Planificarea si executarea de controale periodice pentru depistarea si inlaturarea starilor de pericol, cu informarea conducerii societatii;
– Stabilirea masurilor speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
– Elaborarea planului de evacuare in caz de cutremur;
– Elaborarea planului de protectie impotriva incendiilor: Planul de evacuare
– Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munca;
– Efectuarea instructajelor P.S.I.pentru responsabilii locurilor de munca si pentru personalul salariat;
– Participarea, impreuna cu angajatorul, la controalele ISU;
– Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu;
– Furnizarea, verificarea si incarcarea stingatoarelor;
– Exercitii de Evacuare si de utilizare a stingatoarelor;
De asemnea, societatea noastra va ofera urmatoarele servicii si produse:
– intocmire planuri de evacuare afisabile si planse de organizare a apararii impotriva incendiilor:
– materiale auxiliare SSM
– truse sanitare de prim ajutor
– indicatoare de avertizare (autocolante)
-coordonarea planificarii activitatilor si masurilor de protectie civila; elaborarea documentelor specifice
– planuri de protectie, cutremur, accident tehnologic, furtuna, inundatii etc. avizate de catre ISU Bucuresti / judetean;
-intocmim analiza de risc privind incadrarea din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice
-asiguram identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase
-tabilim si urmarim indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila
-organizam, conducem si intocmim planurile de desfasurare a exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila desfasurate de unitatile economice
organizam instruirea si pregatirea personalului incadrat sau ale echipelor specifice privind protectia civila
stabilim regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare a substantelor chimice, substantelor periculoase si a deseurilor periculoase, incadrate conform legislatiei in vigoare.