Despre noi

LUK EXPERT CONSULTING SRL este un serviciu extern de prevenire si protectie ce ofera servicii in domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si protectie civila. De asemenea oferim toata gama de servicii obligatorii la controlul / verificarea specifică ISCIR, prin numirea unui operator RSVTI pentru toate instalațiile / echipamentele din domeniul ISCIR . In gama noastra de servicii gasiti si consultanta si implementare pentru Regulamentul European 679/2016 (GDPR), privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Va propunem servicii profesioniste la preturi corecte, principalul nostru scop fiind acela de a identifica cele mai bune solutii pentru asigurarea unui mediu de business la standarde de inalta calitate .

SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

LUK EXPERT CONSULTING SRL va ofera urmatoarele servicii pentru respectarea prevederilor Legii 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare ale legii, prin incheierea unui contract de prestari servicii:

– Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

– Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

– Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

– Propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

 Întocmirea fișelor individuale de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă;

 Organizarea, efectuarea și supravegherea activității de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă: instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă, instructajul periodic, respectiv instructajul la reluarea activității;

– Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, stabilite prin fisa postului;

 Decizii de numire în funcție a lucrătorilor desemnați;

 Program de instruire-testare la nivelul societății în domeniul securității și sănătății în muncă;

 Instrucțiuni proprii în domeniul securității și sănătății în muncă;

 Instrucțiuni proprii pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare;

 Tematici de instructaj privind activitățile desfășurate în cadrul companiei;

 Întocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protecție (stabilirea tipului de echipament de protecție necesar, pe activități, și dotarea lucrătorilor cu echipament de protecție);

 Semnalizarea la locul de muncă a pericolelor de accidentare, a căilor de evacuare, amplasarea truselor de prim ajutor;

 Evidența accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a bolilor profesionale;

 Organizarea comitetului de sănătate și securitate în muncă;

 Propuneri de măsuri cu caracter tehnic, organizatoric și de alt tip, care trebuie luate pentru evitarea pericolului grav și iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat și specific;

 Reprezentarea companiei în situații de control din partea organelor competente ale ITM;

 Consultanță privind Legea 319/2006 și normele de aplicare.

PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR (PSI-SU)

– Intocmirea planurilor de evacuare afisabile si planse de organizare a apararii impotriva incendiilor:
– Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munca;
– Efectuarea instructajelor P.S.I.pentru responsabilii locurilor de munca si pentru personalul salariat;
– Participarea, impreuna cu angajatorul, la controalele ISU;
– Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu;
 Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 Elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje și categorii de personal și efectuarea instruirii;
 Elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunoștintelor însușite, după fiecare instruire;
 Întocmirea și difuzarea documentelor specifice activității de apărăre împotriva incendiilor (liste, situații, instrucțiuni, grafice, planuri);
 Asigurarea dotării cu stingatoare;
 Întocmirea fișelor individuale de instruire necesare în procesul de instruire;
 Consemnarea efectuării instructajelor în fisele individuale de instructaj;
 Verificarea anuală a cunoștințelor însușite sau ori de câte ori este nevoie;

ISCIR – RSVTI

Aveți nevoie de serviciile noastre de RSVTI, dacă dețineți instalații sub incidența ISCIR – RSVTI:Instalații de Ridicat (IR)
 • macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare;
 • nacele și platforme autoridicătoare;
 • elevatoare pentru vehicule;
 • ascensoare;
 • instalații de transport pe cablu;
 • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice;
 • cabluri, lanțuri, benzi, funii, cârlige și elemente de legare și prindere a sarcinii utilizate la IR;
 • instalații de transport pe plan înclinat;
 • trape de scenă, trape de decoruri și instalații de cortină;
 • instalații și echipamente montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și a spațiilor de joacă.
Instalații Mecanice Sub Presiune (IMSP)
 • cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte și similare;
 • recipiente care lucrează sub presiune;
 • conducte pentru fluide sub presiune.

 MEDICINA MUNCII

Medicina Muncii este disciplina medicala ce studiaza relatia fiziologica si patologica dintre organismul uman si munca, in vederea recomandarii unor masuri care sa permita desfasurarea activitatii profesionale in conditii fiziologice si igienice pentru mentinerea capacitatii de munca la un nivel ridicat precum si prevenirea bolilor profesionale si a celor legate de profesie. Intelegem cat de pretios este timpul si de aceea venim in sprijinul Dvs .  Folositi cu incredere formularul de contact sau sunati-ne la numarul afisat si veti primi inclusiv o estimare reala a costurilor, telefonic, inainte sa ne cunoastem in persoana.

DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE

Dezinsectia este actiunea de prevenire si de combatere a antropodelor care transmit diferiti agenti patogeni, producand aparitia imbolnavirii la om si crearea de disconfort fizic. O mare parte din bolile contagioase ca: toxiinfectiile alimentare, holera, dizenteria, febra tifoida, tetanos si diferite parazitoze sunt transmise de insecte fiind raspandite pe tot globul si se inmultesc foarte repede.
Dezinfectia este o metoda de decontaminare care urmareste prevenirea si distrugerea in mediul inconjurator a microorganismelor, in scopul prevenirii si combaterii infectiilor si a bolilor transmisibile. Oferim un mediu curat şi igenizat prin masuri de dezinfectie împotriva microorganismelor ce pot declanşa diferite boli.
Deratizarea este un complex de masuri aplicate permanent, in scopul distrugerii rozatoarelor daunatoare si mentinerea la un nivel numeric redus. Pe langa pagubele materiale pe care le provoaca, rozatoarele (soarecii si sobolanii) constituie un deosebit pericol pentru sanatate. Deseori, in unele regiuni, o buna parte din bolile contagioase ca: toxiinfectiile alimentare, leptospiroza, trichiniloza, bruceloza, gastroenterita virotica, febra aftoasa, antraxul si alte boli mai putin grave sunt transmise de sobolani si soareci. Pentru a putea starpi aceste rozatoare trebuie sa le cunoastem modul de viata, iar conform cercetatorilor, soarecii si sobolanii sunt mamiferele cele mai numeroase si raspandite, reprezentand o treime din fauna globului.

VERIFICARI PRAM

Verificari Pram – Masuratori PRAM – Certificate PRAM
Conform legislatiei in vigoare, orice instalatie electrica trebuie verificata periodic (de 2 ori pe an) pentru a evita deteriorarea lor din pricina factorilor precum: incarcare excesiva a circuitelor electrice, uzura echipamentelor, coroziunea materialelor, imbatranirea izolatiilor.
Verificarile PRAM cuprind mai multe masuratori: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.