AUTORIZARE INTERNA SSM
21/03/2017
Termen amânat din nou pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu
19/07/2017
Show all

Servicii R.S.V.T.I.

Compania dumneavoastră utilizează stivuitoare, instalații de ridicat, transpaleți, macarale și poduri rulante, elevatoare pentru vehicule, platforme autoridicatoare sau mecanisme de ridicat, atunci intrați sub evidența ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) și sunteți obligați din punct de vedere legal să aveți fie un responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică de utilizare a echipamentelor (RSVTI), fie o firmă abilitată de ISCIR pentru a efectua activitățile și documentele reglementate de legile în vigoare .

Activitatea operatorului RSVTI este extrem de importantă pentru că de ea depinde siguranța oamenilor și a instalațiilor care sunt sub incidența ISCIR. Au existat numeroase cazuri în care datorită nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a neverificării echipamentelor s-au întâmplat accidente, care ar fi putut fi evitate cu ușurință.

Societatea noastra este abilitată de către ISCIR pentru a oferi ajutor în acest domeniu, iar câteva dintre lucrurile cu care vă putem ajuta sunt următoarele:

  • identificarea instalațiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR din cadrul companiei voastre;
  • solicitarea eliberării avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru
  • efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
  • raportarea către ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune;
  • instruirea și examinarea anuală a personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern.