STINGATOARE
02/09/2015
Legea 448/2006
17/09/2015
Show all

Obligatiile angajatorilor in privinta salariatei insarcinate

Obligatiile angajatorului in ceea ce priveste salariata insarcinata reies din OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca modificata si completata prin legea 154/2015 , din fisele anexe la HG nr. 1169/2011 privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor la locul de munca.

In conformitate cu aceste acte normative salariata insarcinata are dreptul sa instiinteze in scris angajatorul privind starea sa fiziologica impreuna cu o adeverinta eliberata de medicul ginecolog sau cel de familie in care sa fie mentionata data estimata a nasterii si alte recomandari pe care atat salariata cat si angajatorul au obligatia sa le respecte.

Spre exemplu medicul poate recomanda ca salariata insarcinata sa nu stea mult in picioare, pauze mai dese la anumite intervale de timp, reducerea programului de lucru cu 1/4 de norma fara diminuarea salariului, evitarea expunerii/ lucrului cu anumite substante gen benzen, xilen, toluen, naftalen, etc, la radiatii ionizante sau la anumiti agenti infectiosi cum ar fi bacterii si virusuri periculoase ( rubeola, toxoplasma, ebola, etc). De asemeanea salariatele insarcinate nu pot fi obligate sa efectueze ture de noapte si nici sa presteze munci insalubre si injositoare cum ar fi curatarea toaletelor, saparea santurilor etc.

Angajatorul are OBLIGATIA legala ca in termen de 10 zile de la momentul primirii instiintarii de la salariata insarcinata sa anunte medicul de medicina muncii . Acesta impreuna  cu serviciul de protectia muncii are obligatia sa redacteze  un raport si o informare  conform anexei la OUG nr. 96/2003 prin care i se comunica salariatei insarcinate nivelul de risc la care se expune, masurile necesare si recomandari de ordin medical si/sau organizatoric.

Aceste documente: raportul si informarea se redacteaza in cate 5 exemplare si sunt semnate/ stampilate atat de angajator cat si de medicul de medicina muncii. Cate un exemplar din fiecare, insotite si de copii ale documentelor medicale puse la dispozitie de catre salariata insarcinata – adeverinta de  la medic sunt trimise la ITM, la Directia de sanatate publica,  la cabinetul de medicina muncii, unul ramane  la angajator si unul la salaraiata care semneaza ca a luat la cunostinta atat pe exemplarul care ramane la angajator cat si pe celelalte.

In anumite situatii medicul de medicina muncii poate dispune schimbarea locului de munca in alta sectie, birou, compartiment, fara diminuarea salariului, astfel incat salariata insarcinata si/sau fatul sa fie in siguranta din punct de vedere al starii de sanatate si al evolutiei si dezvoltarii normale a fatului.

Aceste demersuri retineti ca sunt obligatorii pentru orice salariata insarcinata, indiferent de natura activitatii prestate si de riscurile si substantele la care se expune.