Obligatiile angajatorilor in privinta salariatei insarcinate
12/09/2015
Cele mai importante 10 masuri de protectia muncii
21/09/2015
Show all

Legea 448/2006

Va prezentam actele normative privind functionarea unei unitati protejate si reglementarea cadrului privind colaborarea cu aceasta. Aveti mai jos legislatia completa….

Este vorba de:

 1. Legea 448 / 2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a Legii 448
 3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448
 4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 5. Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008 pentru modificarea Legii 448 / 2006
 6. HG 89 / 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007
 7. Ordinul 1372/29.09.2010, al Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676/5.X.2010

Pentru a va facilita parcurgerea textelor, va prezentam mai jos doar extrasele de lege care fac referire la unitatile protejate si strict la propunerea noastra de colaborare:

 1. Legea 448 / 2006 republicata:

Art. 78. – (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

 1. a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
 2. b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).
 1. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:

Art. 43. – In sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.
Art. 44. – Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:

 1. a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
 2. b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul ONG (organizatiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;
 3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448:

Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448 va avea urmatorul cuprins: lit. b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).

 1. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 2. Legea 207 din 10 iunie 2009:

„Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448/2006 republicata va avea urmatorul cuprins:

 1. b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit.a).

Alin. (4.1) Exceptie fac unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari /intermedieri, cu conditia ca minim 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socio-profesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa reiasa cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitea comerciala.“