Cum prevenim incendiile in spatiile de cazare?
11/06/2018
Ce inseamna DPO?
11/06/2018
Show all

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Regulamentul 679/2016 definește expres noțiunile de ”date cu caracter personal” și ”prelucrare”. Astfel:

  • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Un aspect important este faptul că datele personale nu se mai limitează la elemente precum CNP, adresă, nume și prenume etc., ci aria este mult mai extinsă în noul regulament, cuprinzând și informații legate de localizarea prin GPS, adrese IP, asigurări, adresa de email de la locul de muncă, dacă aceasta este formulată după tipologia prenume.nume@…

Care sunt responsabilii în domeniul protecției datelor în România și care este autoritatea de supraveghere care are competență în Uniune?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este singura autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din dmeniul privat, care are atribuții de control, investigații și supraveghere în domeniul protecției datelor.