Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
11/06/2018
Intrebari in domeniul SSM privind raspandirea infectiei cu virusul SARS-COV-2
16/06/2020
Show all

Ce inseamna DPO?

Data Protection Officer (DPO) sau Responsabilul cu Protecția Datelor este o persoană care deține cunoștințe de specialitate în materie de legislație și practici privind protecția datelor care are rolul de  asigura asistența operatorului sau persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformității, la nivel intern, cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. La desemnarea DPO trebuie avute în vedere următoarele condiții:

  • calitățile profesionale ale persoanei desemnate
  • cunoștințele de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor
  • capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679

 

Cine trebuie să desemneze un DPO

Autoritățile sau instituțiile publice (instanțele de judecată trebuie să-și creeze propriile mecanisme de supraveghere pentru prelucrările efectuate în exercițiul funcției lor jurisdicționale) Organizația/întreprinderea/persoana juridică/entitatea care, în calitatea de operator sau persoană împuternicită de operator, realizează ca activitate principală operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă.   Organizația/întreprinderea/persoana juridică/entitatea care, în calitate de operator sau persoană împuternicită de operator, prelucrează, în derularea activității principale, pe scară largă categorii speciale de date sau date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.