Nimeni nu vrea să aibă de a face cu inspectorii ITM. Majoritatea angajatorilor știu însă, că un control ITM, la o societate care nu are toate documentele în regulă, poate atrage după sine amenzi și sancțiuni mari sau foarte mari. Noi vă putem să preveniți și să evitați posibilele sancțiuni și amenzi.

În cazul unui control ITM și nu numai, trebuie să fie la zi următoarele:

 • Autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Baza decizională privind structura organizatorică a activității SSM;
 • Decizia de desemnare a lucrătorilor sau serviciului intern sau contractul de prestări servicii încheiat pentru externalizarea serviciului de securitate și sănăte în muncă;
 • Evaluarea riscurilor  de accidetare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare post de lucru al societății;
 • Planul de prevenire și protecție;
 • Instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de SSM specifice activității societății;
 • Fișele individuale de instruire periodică SSM & SU;
 • Fișele de aptitudine ale angajaților (Medicina Muncii), care se actulizează la fiecare 6 sau 12 luni;
 • Decizia de numire a consiliului de sănătate și securitate în muncă (CSSM), precum și regulamentul de funcționare al acestuia, dacă societatea are mai mult de 50 de angajați;
 • Buletinul PRAM care se actualizează la fiecare 12 luni;
 • Lista cadru de acordare a echipamentelor individuale de protecție pentru angajați;
 • Aviz ISCIR, dacă este cazul (centrală termică, stivuitoare, cazane, lize, lifturi);
 • Evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de muncă;
 • Fișa postului, cu subpunctul SSM;
 • Trusă sanitară de prim ajutor;
 • Decizie de numire a responsabilului cu acordarea de prim ajutor;
 • Certificat de acordarea de prim ajutor eliberat de medicul de medicina muncii;
 • Decizie de numire a conducatorului locului de muncă;
 • Semnalizări (ieșiri de urgență, prize, tablouri electrice, stingătoare).