Trusa prim ajutor
08/12/2015
Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
09/02/2016
Show all

Ce reprezinta evaluarea riscurilor?

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta o etapa importanta ce cuprinde urmatoarele:

– Delimitarea sistemului de muncă analizat;

– Constituirea echipei de evaluare;

– Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;

– Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;

– Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate si de frecventa;

– Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;

– Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;

– Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

– Intocmirea Planului de Prevenire si protectie conform H.G.1425/2006 in urma evaluarii de riscuri;

– Intocmirea Fiselor de Masuri, in urma Evaluarii de Riscuri.