Ce inseamna PRAM?
01/11/2016
AUTORIZARE INTERNA SSM
21/03/2017
Show all

CE INSEAMNA PRAM

PRAM înseamnă o verificare a prizelor de împământare și paratrăznetelor. De obicei verificarea se face anual iar scopul acestei verificări este de a prevenii electrocutarea personalului care utilizează instalația electrică și a echipamentului de lucru. Mai mult, previne incendiile și distrugerea aparaturii electrice.

În urma acestei verificări de către o societate sau o persoană specializată și certificată în domeniu se eliberează un buletin ce atestă neconformitățile constatate. Neconformitățile trebuie remediate imediat. Persoana fizică sau juridică trebuie să fie autorizată ANRE tip A1. Lipsa buletinului de conformitate PRAM poate aduce o amendă de până la 10.000 lei, conform art. 39 (9.f) din Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă.

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. stipuează că instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare. Este interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Verificarea PRAM măsoară rezistența de dispersie a instalației de pământare și paratrasnetului și se face cu un aparat special.

Verificarea periodică este prevăzută de legislație după cum urmează:

Norma tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente și instalații electrice – NTE 01 116/2001

Instalații de joasă tensiune (cu excepția stâlpilor): o dată la 2 ani;

În exploatările subterane (pentru cele locale): de două ori pe an;

În exploatările subterane (pentru rețeaua generală): o dată pe an;

În mediile foarte periculoase: o dată pe an;

Verificarea gradului de corodare a instalațiilor de legare la pământ: dupa 10 ani de la îngropare și ulterior cel puțin o dată la 5 ani;

În instalații subterane și în instalatii locale de legare la pământ: cel puțin de două ori pe an;

La rețelele generale de legare la pământ: cel puțin o dată pe an;

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot controla verificările periodice PRAM în cadrul firmei dumneavoastră.