Napo – Siguranță cu un zâmbet
16/06/2020
Show all

Ce este PRAM-ul?

PRAM reprezintă o verificare a prizelor de împământare și paratrăznetelor.

Verificarea se face anual, iar scopul acestei verificări este de a preveni electrocutarea personalului care utilizează instalația electrică și echipamentele de lucru. Mai mult, previne incendiile și distrugerea aparaturii electrice.

În urma acestei verificări de către o societate sau o persoană specializată și certificată în domeniu (autorizată ANRE), se eliberează un buletin ce atestă neconformitățile constatate. Neconformitățile trebuie remediate imediat. Lipsa buletinului de conformitate PRAM poate aduce o amendă de până la 10.000 lei, conform art. 39 (9.f) din Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă.

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. stipulează că instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare. Este interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Verificarea PRAM măsoară rezistența instalației de împământare și a paratrăsnetului și se face cu un aparat special, calibrat.

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot controla verificările periodice PRAM în cadrul firmei dumneavoastră.