PRAM reprezintă o verificare a prizelor de împământare și paratrăznetelor.

Verificarea se face anual, iar scopul acestei verificări este de a preveni electrocutarea personalului care utilizează instalația electrică și echipamentele de lucru. Mai mult, previne incendiile și distrugerea aparaturii electrice.

În urma acestei verificări de către o societate sau o persoană specializată și certificată în domeniu (autorizată ANRE), se eliberează un buletin ce atestă neconformitățile constatate. Neconformitățile trebuie remediate imediat. Lipsa buletinului de conformitate PRAM poate aduce o amendă de până la 10.000 lei, conform art. 39 (9.f) din Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă.

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. stipulează că instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare. Este interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Verificarea PRAM măsoară rezistența instalației de împământare și a paratrăsnetului și se face cu un aparat special, calibrat.

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot controla verificările periodice PRAM în cadrul firmei dumneavoastră.

11/03/2021

Ce este PRAM-ul?

PRAM reprezintă o verificare a prizelor de împământare și paratrăznetelor. Verificarea se face anual, iar scopul acestei verificări este de a preveni electrocutarea personalului care utilizează instalația […]
16/06/2020

Napo – Siguranță cu un zâmbet

Napo este eroul unor serii de desene, produs de un grup restrâns de organizații europene in vedera prezentării, într-un mod amuzant și ușor de reținut, a […]
16/06/2020

Intrebari in domeniul SSM privind raspandirea infectiei cu virusul SARS-COV-2

În contextul actual, privind prevnirea si/sau răspândirea infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, se recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă […]
11/06/2018

Ce inseamna DPO?

Data Protection Officer (DPO) sau Responsabilul cu Protecția Datelor este o persoană care deține cunoștințe de specialitate în materie de legislație și practici privind protecția datelor […]
11/06/2018

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Regulamentul 679/2016 definește expres noțiunile de ”date cu caracter personal” și ”prelucrare”. Astfel: „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau […]
11/06/2018

Cum prevenim incendiile in spatiile de cazare?

Pentru ca turiștii să se afle mereu în siguranță, trebuie ca unitățile de turism să îndeplinească anumite condiții specifice: Căile de evacuare și intervenție trebuie să […]
11/06/2018

Vizitatori in compania ta?

Pentru lucrătorii care desfășoară activități pe bază de contract de prestării servicii, Beneficiarul va dispune instruirea acestora privind activitățile specifice ale companiei, riscurile SSM în cadrul […]
15/03/2018

Medicina muncii

Medicina muncii este specialitatea medicala care studiază relația om-munca, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicala extrem […]